ชื่อไทย : เอื้องแจกันเงิน
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eria obesa Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
เป็นลำรูปกระสวยหรือรูปรี อวบน้ำและแข็ง สูง 4 – 7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 1.5 ซม. ผิวสีเทาเงินมันเล็กน้อย ขึ้นเป็นกระจุกแน่น ตามข้อมีแอ่งบุ๋มซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกิดของช่อดอก
ใบ :
 4 – 5 ใบ ส่วนที่เป็นกาบโอบรอบต้น แผ่นใบรูปรีแกมรูปใบหอก ขนาด 8 – 10 ? 1 ซม. และทิ้งใบก่อนมีดอก
ดอก :
ช่อดอกเกิดตามข้อใกล้ยอด ก้านช่อสั้น ดอกในช่อ 2 – 4 ดอก ก้านดอกยาว 1.5 – 2.5 ซม. ขนาดออกประมาณ 1 ซม. บานทน 1 – 3 วัน
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : พฤศจิกายน สิ้นสุดระยะติดดอก : มกราคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือและภาคตะวันตก

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ อินเดียและพม่า

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ : พบค่อนข้างน้อย
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554